Sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh VTV áp dụng cho mô hình nuôi tôm Quảng canh cải tiến tại Cà Mau

Sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh VTV áp dụng cho mô hình nuôi tôm Quảng canh cải tiến tại Cà Mau

Thành Đạt Biotech chúng tôi tin chắc rằng, mô hình nuôi tôm Quảng canh cải tiến 2 giai đoạn mà Trung Tâm Khuyến Nông Cà Mau đang áp dụng và tiến hành nhân rộng này là giải pháp kỹ thuật đúng đắn mang lại hiệu quả về kinh tế cho bà con nuôi tôm. Đây cũng là cơ sở để hình thành vùng nguyên liệu tôm an toàn sinh học, để ngành tôm Cà Mau phát triển bền vững.

Trong mô hình nuôi tôm Quảng canh cải tiến này có 2 lưu ý lớn đó là:

Thứ nhất, sử dụng con giống chất lượng: tôm giống 2 giai đoạn theo công nghệ Biofloc.

Thứ hai là, nuôi tôm an toàn sinh học, sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh từ bã bùn mía để bón lót, cải tạo đáy ao nuôi và chăm sóc ao nuôi định kỳ bằng cách bổ sung vi sinh vật hữu ích và bổ sung thức ăn tự nhiên cho tôm cũng bằng chế phẩm hữu cơ vi sinh.

Chúng tôi, đề xuất cách sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh VTV áp dụng cho mô hình Quảng canh cải tiến cụ thể như sau:

– Giai đoạn cải tạo đất (trước khi lấy nước): rải đều trên nền đất: 10kg/ha.

– Sau khi diệt khuẩn 3 ngày, tiến hành gây màu nước, tạo thức ăn cho tôm, và cấy vi sinh vật hữu ích vào vuông tôm bằng chế phẩm vi sinh VTV như sau:

• Gây màu nước: 20kg/ha

• Định kỳ 5-7 ngày/lần: sử dụng 5kg/ha cho đến khi thu hoạch

•Tạt khô hoặc pha với nước, tạt đều khắp ao lúc 8-9 giờ sáng.

Cần thêm thông tin về sản phẩm, quý bà con liên hệ với Thành Đạt Biotech để được tư vấn trực tiếp.

Hotline: Võ Trung Hiếu: 0929.234.456 | Võ Thanh Vân: 0913.983.027

X