VI SINH NƯỚC CHO ĂN

VI SINH NƯỚC CHO ĂN


Đi đôi với việc quản lý môi trường ao nuôi tốt, chúng tôi còn đề xuất sử dụng “chế phẩm vi sinh trộn vào thức ăn cho tôm, cá”bổ sung vi sinh hữu ích vào đường ruột của tôm giúp kích thích vi khuẩn có lợi phát triển, cạnh tranh để giảm dần số lượng vi khuẩn gây bệnh đường ruột cho tôm, tham gia quá trình biến dưỡng tạo vitamin, chuyển hóa các chất dinh dưỡng từ cung cấp năng lượng cho nuôi tôm, tiết ra một số chất kháng sinh, enzyme kìm hãm, tiêu diệt mầm bệnh, nâng cao sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho tôm.

STT VI SINH VẬT HỮU ÍCH MẬT SỐ
1 Lactobacillus acidophilus 100 tỷ cfu/L
2 Saccharomyces cerevisiae 35 tỷ cfu/L
3 Bacillus sp. 13.5 triệu cfu/L

CÔNG DỤNG

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ

X